Контакти
Представяне
Услуги
Услуги
ОФИС:

гр. София 1463, ул. "Никола Славков" № 39

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:

+359/2/954 03 13
- телефон факс

+359/885/663675
- мобилен телефон

ЗА КОНТАКТИ:

инж.Чавдар Йовков - Управител
Ставри Стойков-директор сигурност
Йовко Йовков-директор техническа сигурност

E-mail:
chanel_1@abv.bg

УЕБСАЙТ:
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!
Български English
Този сайт се валидира успешно, с уговорката за character coding windows-1251:
Copyright©2008 ChArtDesign'07.All rights reserved.